IMG-20180223-WA0008

Pradeep Shankar M

MANAGING DIRECTOR & CO-FOUNDER

E-mail: pradeep.shankar@saraghsoft.com
Skype:mpsbhat


DSC_0073

Pramod Kumar M

DIRECTOR (OPERATIONS) & CO-FOUNDER

Mail:pramod.kumar@saraghsoft.com

Skype:pramodmunchikana


Meet our team
Keshava Prakash

Business Manager

Ravi Narayana

Quality Analyst

Akshay Bhat

Web Developer

Web Developer
Web Developer
Android Developer